Királyegyháza 2020

Régészeti leletek szerint már a kőrézkor késői szakaszában lakott hely volt a térség. A mai település 1940-ben jött létre Vásárosszentgál és Magyarszentiván egyesítésével. Az egyesülés után kezdetben Szentgálosiván volt a község neve, később vette fel a Királyegyháza nevet. Magyarszentiván első írásos említése 1274-ből származik. Nevét valószínűleg a falu templomának védőszentjéről, Keresztelő Szent Jánosról kapta, a magyar előtag a lakosság anyanyelvére utalt. Vásárosszentgál első írásos említése 1292-ből való, e név is a falu templomának védőszentjéhez, Szent Gálhoz kapcsolódik. Mindkét település rendelkezett vásártartási joggal. A hódoltság ideje alatt lakott maradt, de a törökök elleni felszabadító harcok idején a lakosság elmenekült, és csak a 18. század elején kezdtek el visszatelepülni.