Alapadatok

Kedvezményezett neve: Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

Konzorciumi partner: Királyegyháza Községi Önkormányzat

Projekt címe: Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában

Projekt azonosítója: EFOP-5.2.2-17-2017-00003

Támogatás összege: 30.079.039 forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2020.10.29.

A projekt bemutatása: Fontosnak tartjuk, hogy a projekt megvalósítása során a nemzetközi tapasztalatok által megismerhessük és közvetíthessük a humán szolgáltatásokkal kapcsolatosan elsajátított ismereteket ezzel is elősegítve a nemzetközi jó gyakorlatának hazai elterjesztését. Úgy véljük, hogy mindezek által hatékonyan tudunk reagálni azon megoldásra váró társadalmi jelenségekre, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a térségre jellemző hátrányok kialakulásához. A humán szolgáltatások fejlesztése, azok színvonalának emelése hozzájárulhat a lokális és térségi hátránykompenzációhoz. A tervezett projektünk esélyt teremt arra, hogy szervezetünk együttműködve a helyi önkormányzattal, egyrészről nemzetközi példák adaptálásának segítségével fejleszthesse a humán szolgáltatások területén végzett tevékenységeit, másrészt a megszerzett ismereteket és a jó gyakorlatát elterjeszthesse térségi szinten.