Alapadatok

Kedvezményezett neve: Királyegyháza Községi Önkormányzat

Projekt címe: Királyegyháza község a köznevelés eredményességéért és a szociokulturális esélyegyenlőségért 

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00051

Támogatás összege: 22.111.675 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.02.01. - 2020.01.31.

A projekt rövid bemutatása: A kisebb községekben, így településünkön és a szomszédos településeken élő gyermekek épp a szűkös lehetőségekből következően jelentős szociokulturális hátránnyal indulnak, amely nagy mértékben befolyással lehet későbbi életvezetésük és munkaerő piaci pozíciójuk  alakulásában. A projekt megvalósítása lehetőséget teremthet Önkormányzatunk számára arra, hogy eddig kifejtett közművelődési tevékenységét koncentráltabban végezhesse, a már meglévő foglalkozásokat továbbfejleszthesse és kiterjeszthesse, elérhetővé téve a szomszédos községekben élő gyermekek számára is. A foglakozások tervezése és megvalósítása során építünk az edutainment elvére, mert úgy véljük, hogy a szórakozva és a szórakoztatva tanulás elősegítheti a kitűzött célok teljesítését.