Projektelemek

1.    A humán szolgáltatási területek (egészségügy-szociális, oktatás-kultúra, közszolgáltatások-gazdaság) helyzetfeltárása;
2.    Nemzetközi hálózatépítés;
3.    A nemzetközi együttműködés keretében megismert jó gyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása;
4.    Két országban 100-100 fős célcsoport lekérdezése;
5.    Kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
6.    Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
7.    Műhelymunkák szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
8.    Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével;
9.    Módszertani- szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása;
10.  Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése;
11.  Kutatásról összehasonlítható kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása.